Wystawa prac

Przy recepcji Centrum Pielęgnacji Caritas można podziwiać wyroby osób niepełnosprawnych - tym razem stroiki i wieńce na groby. Wystawa będzie trwała do Uroczystości Wszystkich Świętych.

porady lekarskie dla bezdomnych

Pomoc skierowana jest do  grup szczególnej troski i zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak bezrobotni, bezdomni, osoby uzależnione, osoby z niepełnosprawnością, samotne.

zapytanie ofertowe dotyczące busa 9-cio osobowego

 

Informujemy o zakończeniu postępowania w formie zapytania ofertowego w dniu 5.02.2019 r.. Ofertą najkorzystniejszą okazała się oferta Ford.

-----------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO

Niniejsze postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami). Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz bezstronności i obiektywności.


Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie użyte słowo lub zwrot: ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).


Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego jest: s. Monika Kossakowska – Dyrektor,
tel. 697 085 424, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, z siedzibą w Toruniu,
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7/9, 87-100 Toruń, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi
wymogami:

 Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

II. Warunki zamówienia.

  

  1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 05 luty 2019 r., do godziny 15:00
  2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium : najkorzystniejszej łącznej oferty cenowej – 100%
  3. W ofercie należy podać cenę netto i brutto zakupu samochodu.
  4. Termin realizacji zamówienia: zakup i dostawa w terminie do końca roku 2019zimowisko

Wszytskich chętnych do pomocy w zorganizowaniu dzieciom z naszego Ogniska ferii zimowych zapraszamy na wolontariat! Do zobaczenia!