Wielki Post

14 lutego Mszą Świętą w kaplicy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Niech to będzie dla nas czas otworzenia oczu na wszystko to, co każdego dnia robi dla nas Bóg.

"Pokój temu domowi!"

Już 3 stycznia mieliśmy radośc goszczenia u siebie ks. prałata Daniela Adamowicza, który poświęcił nam nasze pracownie i gabinety.

życzymy...

Spotkania Opłatkowe

w Centrum Pielęgnacji Caritas 

W dniach 13-15 grudzień odbyły się u nas, jak co roku, spotkania wigilijne zorganizowane dla osób chorych, niepełnosprawnych, dzieci z naszego ogniska wychowawczego i ich rodzin, bezdomnych i ubogich. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w organizację tych uroczystości.