Projekt "Szansa na lepsze życie -

-rehabilitacja ciągła w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej"

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW PFRON w roku 2016

 

Miejsce realizacji; Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Wyszyńskiego 7/9,  87-100 Toruń

  • WARUNKI REKRUTACJI PROJEKTU: Zajęcia organizowane były dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim lub aktualnym równoważnym orzeczeniu (orzeczenie orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)
  • HARMONOGRAM POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU:

terapia zajęciowa- od stycznia do grudnia 2016; ( od 8:00 do 16:00; od poniedziałku do piątku)

terapia pedagogiczna - od maja do grudnia 2016; ( od 13:00 do 17:00 ;wtorki, środy i czwartki)

wsparcie psychologiczne - od stycznia do grudnia 2016; (od 12:00 do 16:00; od poniedziałku do piątku)

zajęcia komputerowe - od maja do grudnia 2016 (od 9:00 do 13:00; od poniedziałku do piątku)

trening czynności życia codziennego indywidualnie - od maja do grudnia 2016;(od 8:00 do 16:00; od poniedziałku do piątku)

trening czynności życia codziennego grupowo - od stycznia do grudnia 2016; (od 8:00 do 16:00; od poniedziałku do piątku)

rehabilitacja ruchowa - od stycznia do grudnia 2016; ( od poniedziałku do piątku według harmonogramu)

  • TERMIN REALIZACJI PROJEKTU oraz FORMY WSPARCIAOd stycznia do grudnia 2016 oferowalismy zakwalifikowanym osobom następujące formy wsparcia: terapia zajęciowa, terapia pedagogiczna, wsparcie psychologiczne, zajęcia komputerowe, trening czynności życia codziennego, rechabilitacja ruchowa.

Celem projektu było zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe działania zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. Działania na obu tych płaszczyznach przebiegały integralnie oraz wzajemnie się uzupełniały. Zajęcia odbywały się w placówce lecz jeśli stan zdrowia beneficjenta uniemożliwił mu dotarcie na miejsce, odbywały się w środowisku domowym. Chceliśmy zapewnić naszym beneficjentom udział w zajęciach z rehabilitacji ruchowej, komputerowych, wsparcie psychologiczne oraz pedagogiczne, zajęcia terapeutyczne oraz trening funkcjonowania codziennego w formie grupowej oraz indywidualnej. Poprzez kompleksowość naszych działań chcieliśmy poprawić kondycję fizyczną beneficjentów, przywrócić ich sprawność, rozwinąć u nich szeroko pojęte umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w życiu, zapewnić wsparcie psychologiczne w indywidualnych problemach, rozwinąć umiejętności posługiwania się komputerem, zwiększyć zaradność życiową, zintegrować ze środowiskiem. Nabyte umiejętności (komputerowe, edukacyjne, praktyczne, świadomość swoich słabych i mocnych stron) oraz predyspozycje, takie jak: punktualność, odpowiedzialność, dokładność przyczyniły sie do zwiększenia możliwości znalezienia miejsca pracy. Zamierzamlismy przywrócić oraz rozwinąć u beneficjentów zdolność do wykonywania podstawowych czynności życiowych oraz stworzyć warunki do kontaktów ze środowiskiem. Planowane wyjścia do instytucji użyteczności publicznej, kina, teatru, muzeów, planetarium przyczyniły się do integracji ze środowiskiem oraz zachęciły do brania większego udziału w życiu społecznym. Zaplanowaliśmy również wyjście z uczestnikami do zakładu produkcyjnego "Eko-ceramika" w celu poznania specyfiki zakładu. Stworzyliśmy beneficjentom możliwość poznania szczegółów pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym, a tym samym zachęciliśmy ich do aktywnego poszukiwania pracy. Zrealizowaliśmyrównież wyjazd integracyjny z 35-cioma uczestnikami na 5 dni do Zbiczna koło Brodnicy. Posiadamy tam ośrodek wypoczynkowo- rehabilitacyjny, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ośrodek jest położony w pięknej okolicy, otoczony lasem, w jego pobliżu znajduje się jezioro, co sprzyja wypoczynkowi oraz relaksacji. Wyjazd ten pozwoli kształtować u uczestników umiejętności współpracy w grupie, wzajemnej pomocy, radzenia sobie w nowych sytuacjach, organizacji wspólnych działań, pomoże uzyskać wyciszenie emocjonalne w sprzyjających okolicznościach przyrody. We wszystkich formach wsparcia będziemy otwarci na obecność rodziców beneficjentów w celu zwiększenia skuteczności naszych działań. Zakres prowadzonych przez nas zajęć nie będzie się pokrywał z działaniami prowadzonymi przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy.