Działania Lecznicze

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

Jest to forma nieodpłatnej opieki pielęgniarskiej, w ramach której wykwalifikowane pielęgniarki zapewniają opieką ciężko chorym, ściśle współpracując z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz udzielają wsparcia rodzinie pacjenta w czasie trwania choroby. W zakres pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej wchodzi opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci w pielęgniarskiej opiece długoterminowej nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

  Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:
 • Zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom obłożnie chorym
 • Przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością

  Do zadań pielęgniarki opieki długoterminowej należy:
 • Realizacja świadczeń pielęgniarskich zgodnie z procesem pielęgnowania
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
 • Edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin
 • Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu

  System kierowania chorego do pielęgniarskiej opieki długoterminowej, warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarską opiekę długoterminową
 • Skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej / rodzinnego
 • Skierowanie lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych
 • Kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej
 • Zgoda pacjenta/opiekuna chorego na objęcie opieką wyrażona na piśmiennej

  Opieką pielęgniarską w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt i wymagają przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich:
 • Kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia
 • Wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach
 • Karmienie przez zgłębnik i przez przetokę
 • Płukanie pęcherza moczowego
 • Pielęgnacji pacjenta z rurką tracheotomijną
 • Zakładanie i usuwanie cewnika (stałe zlecenie lekarskie

 

Teresa Fliszewska

Teresa-Fliszewska
Prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Amazonek "Łuczniczka"

Badać się trzeba często

Z profilaktyką onkologiczną jest wprawdzie coraz lepiej, ale jeszcze jest wiele do zrobienia. Niestety, wielu pacjentów nadał po prostu boi się wizyty u lekarza i przeprowadzenia szczegółowych badań profilaktycznych. Wydaje mi się. że po prostu boją się usłyszeć złą diagnozę. To bardzo niewłaściwe podejście, ponieważ badać się trzeba często i cyklicznie. To przecież dla naszego dobra, ja jestem tego najlepszym przykładem. Kiedy zauważyłam, że coś ze mną jest nie tak, natychmiast odwiedziłam lekarza. Dzięki szybkiej reakcji nie dostałam ani chemii, ani radioterapii. Po operacji jestem już 8 lat i cieszę się życiem. Dlatego wszystkim paniom, które zastanawiają się czy warto zrobić sobie badania odpowiadam: warto! Nie bójcie się, każde takie badanie zwiększa wasze szanse!