Działania Lecznicze

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna Opieka sprawowana przez pielęgniarki POZ. Ubezpieczony ma prawo do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 w pełnym zakresie, Do świadczeń pielęgniarki POZ ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

zabiegowy

Obszar działalności pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, to m.in.:

  • realizacja zleceń lekarskich w gabinecie pielęgniarki POZ oraz w miejscu zamieszkania /pobytu świadczeniobiorcy
  • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
  • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej
  • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie
  • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia

Rejestracja pacjentów do pielęgniarki POZ może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia, w schorzeniach przewlekłych pielęgniarka uzgadnia termin wizyty z ubezpieczonym. Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Świadczenia pielęgniarki POZ w domu pacjenta

Opieką pielęgniarki POZ realizowaną w warunkach domowych mogą być objęte zadeklarowane do pielęgniarki POZ osoby w każdym wieku, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby. Opieka pielęgniarska sprawowana jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, w terminach uzgodnionych z pacjentem. Świadczenia odbywają się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki. Środki higieny osobistej, leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne opatrunki do leczenia odleżyn), środki ortopedyczne i pomocnicze oraz sprzęt medyczny, niezbędne do wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych przez pielęgniarkę - zapewnia pacjent, rodzina lub jego opiekun.

 

Teresa Fliszewska

Teresa-Fliszewska
Prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Amazonek "Łuczniczka"

Badać się trzeba często

Z profilaktyką onkologiczną jest wprawdzie coraz lepiej, ale jeszcze jest wiele do zrobienia. Niestety, wielu pacjentów nadał po prostu boi się wizyty u lekarza i przeprowadzenia szczegółowych badań profilaktycznych. Wydaje mi się. że po prostu boją się usłyszeć złą diagnozę. To bardzo niewłaściwe podejście, ponieważ badać się trzeba często i cyklicznie. To przecież dla naszego dobra, ja jestem tego najlepszym przykładem. Kiedy zauważyłam, że coś ze mną jest nie tak, natychmiast odwiedziłam lekarza. Dzięki szybkiej reakcji nie dostałam ani chemii, ani radioterapii. Po operacji jestem już 8 lat i cieszę się życiem. Dlatego wszystkim paniom, które zastanawiają się czy warto zrobić sobie badania odpowiadam: warto! Nie bójcie się, każde takie badanie zwiększa wasze szanse!