Historia Centrum Pielęgnacji Caritas

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców osiedla Na Skarpie ks. A. Klemp ówczesny dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej decyzją Nr. 1/98 z dnia 06.10.1998 r. powołał I Stację Opieki Caritas Diecezji Toruńskiej przy ul. Kard. ST. Wyszyńskiego7/9. Siedzibą stacji stał się budynek dawnej plebanii parafii św. Maksymiliana. Osobą odpowiedzialną za utworzenie tej placówki i jej działalność przez szereg lat, była s. Zygmunta Kaszuba długoletnia misjonarka w Burundi. Siostra Zygmunta wykorzystując swe misyjne doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu ośrodka zdrowia, rozpoczęła na Skarpie prężną działalność na rzecz osób chorych i potrzebujących. W ramach stacji opieki od 09. 10 1998 r. działa: gabinet zabiegowy, podstawowa opieka zdrowotna pielęgniarska, opieka długoterminowa, hospicjum domowe i rehabilitacja lecznicza. Opieką otoczono także osoby bezdomne i ubogie, które mogą otrzymać bezpłatnie odzież, leki i żywność. Dla dzieci i młodzieży osiedla utworzono Ognisko Opiekuńczo-Wychowawcze liczące obecnie 120 podopiecznych. Dla osób niepełnosprawnych zorganizowano terapię zajęciową pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

W dzieło tworzenia i działalności tego ośrodka wsparcia, włączyło się obok pracowników wiele osób, którzy jako woluntariusze bezinteresownie świadczyli pomoc potrzebującym. Również władze Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Miasta Torunia nieustannie wspierały jego działalność i przyczyniły się do remontu i rozbudowy siedziby Stacji. Nad istniejącym parterowym budynkiem dobudowano piętro, gdzie mieszczą się sale zajęć terapeutycznych, magazyn sprzętu rehabilitacyjnego i kaplica, 29.10.2001 r. nastąpiła zmiana nazwy placówki, która od tego czasu działa jako Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej. Natomiast od 23.11.2001 r. Dyrektor Centrum Pielęgnacji zarządza i administruje nieruchomością będącą własnością Caritas Diecezji Toruńskiej położoną w Zbicznie. Każdego roku w naszym ośrodku w Zbicznie organizowane są kolonie i wyjazdy integracyjne dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin oraz osób niepełnosprawnych. W miarę posiadanych środków staramy się podnieść standard ośrodka.

Od 01.02. 2012 r. obowiązki dyrektora Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej pełni s. Pelagia Cichawa wspierana przez zespół pracowników liczący ponad 50 osób oraz grupę woluntariuszy na co dzień zaangażowanych w pracę Centrum. Dzięki wsparciu wielu instytucji i osób prywatnych staramy się udzielić pomocy wszystkim, którzy z racji choroby, niepełnosprawności czy też ubóstwa znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Siostra Zygmunta Kaszuba

pierwsza dyrektor Centrum

zygmunta haszubaKsiądz Andrzej, kierujący wówczas parafią Św. Maksymiliana Marii Kolbego na Skarpie, zaprosił mnie do pomocy w opiekowaniu się najbardziej potrzebującymi. Wiedziałam już dobrze, co to bieda, kilkanaście lat spędziłam w Afryce Centralnej.Na sercu leżała mi sprawa rehabilitacji osób chorych. Wielu z nich zastygało w łóżkach, bez koniecznej pomocy nie byli w stanie zrobić kroku o własnych nogach. Zaczynaliśmy od prostych ćwiczeń w formie zabawy. Dziś Centrum przy Wyszyńskiego wyposażone jest w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji, codziennie pod okiem wykwalifikowanego personelu ćwiczy na nim kilkadziesiąt osób.