Ognisko Wychowawcze im. Matki Teresy Kierocińskiej

placówka wsparcia dziennego

Ognisko Wychowawcze jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, do której uczęszczają dzieci w wieku od 5 do 18 lat. Placówka działa przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godz. od 13 do 17, a w soboty od 10 do 14. Obecnie do świetlicy uczęszcza 100 dzieci, które są podzielone sana 4 grupy wiekowe.

  • I grupa - klasa O-1
  • II grupa - klasa II-III
  • III grupa - klasa IV-VI
  • IV grupa - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

W czasie pobytu w Ognisku dzieci otrzymują codziennie ciepły posiłek. W czasie ferii zimowych i wakacji dzieci wyjeżdżają do ośrodka w Zbicznie, położonego w malowniczej krainie Pojezierza Brodnickiego. Nasze działania są wspierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Urząd Miasta Torunia (program profilaktyczny).

  • Program profilaktyczno-socjoterapeutyczny realizowany dla100 dzieci i młodzieży w Ognisku Wychowawczymprzy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej w okresie 01.01.2019 - 31.12.2021