Ognisko Wychowawcze im. Matki Teresy Kierocińskiej

Placówka wsparcia dziennego

20230201 222124

Ognisko Wychowawcze jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, do której uczęszczają dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Placówka działa przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00 do 17:00. Obecnie do świetlicy uczęszcza 30 dzieci, które są podzielone na 3 grupy wiekowe.

I grupa - klasa 0- III
II grupa - klasa IV-VI 
III grupa - klasa VI-VIII

W czasie pobytu w Ognisku dzieci otrzymują codziennie ciepły posiłek.

Poza tym, podczas ferii zimowych i wakacji dzieci wyjeżdżają do ośrodka w Zbicznie, położonego w malowniczej krainie Pojezierza Brodnickiego. Nasze działania są wspierane przez Centrum Usług Społecznych w Toruniu oraz Urząd Miasta Torunia.