Samodzielność i pomoc - projekt PFRON

Opublikowano w realizowane projekty

Termin realizacji projektu: 01 styczeń 2019 r. do dnia 31 grudzień 2019 r.

  1. Warunki rekrutacji do projektu: Beneficjentami powyższego projektu są osoby niepełnosprawne, które z powodu stanu zdrowia i ograniczonych możliwości nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb życia codziennego i funkcjonować w społeczeństwie. postaci wspierania i pomocy podczas wykonywania czynności codziennych w ich środowisku domowym.postaci wspierania i pomocy podczas wykonywania czynności codziennych w ich środowisku domowym. W ramach rekrutacji będzie przeprowadzony z potencjalnym beneficjentem kwestionariusz, ułatwiający stworzenie planu pomocy, a także pomocny w ocenie oczekiwań i potrzeb z jakimi dany beneficjent się zgłosi. Kwalifikowane będą tylko osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub posiadające równoważne wydane przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA bądź też inny organ do spraw rentowych .

Formy wsparcia realizowane  w ramach projektu: świadczenie usług wspierających dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Aktualności dotyczące realizowanego projektu: do uczestnictwa w projekcie można się zapisać telefonicznie: +48 56 659 03 97 lub osobiście ( lub za pośrednictwem innej osoby) )w naszej recepcji pod adresem Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej ul. Wyszyńskiego 7/9, 87-100 Toruń