Pomoc potrzebującym

Pomoc bezdomnym / osobom uzależnionym

Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej pomaga osobom bezdomnym w przezwyciężaniu trudności życia codziennego. Szczególnie nasza pomoc skierowana jest na okres jesienno - zimowy, który jest trudny dla naszych podopiecznych.

Czytaj więcej[/column][/row]