Pomoc osobom bezdomnym

Realizowanie zadań związanych z problemem bezdomności i ubóstwa wśród osób dotkniętych problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej.

Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej pomaga osobom bezdomnym w przezwyciężaniu trudności życia codziennego. Zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym ma na celu pomoc w zakresie:

  • terapia zajęciowa
  • ciepły posiłek
  • możliwość skorzystania z łaźni
  • rozmowy indywidualne i grupowe dotyczące profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
  • wydawanie odzieży 
  • uzupełnianie braków w środki czystości i higieny osobistej
  • wydawanie obuwia niezbędnego do pory roku
  • możliwość skorzystania z pomocy pielęgniarskiej
  • pomoc w wypełnieniu dokumentów i sporządzeniu pism urzędowych
  • wsparcie pracownika socjalnego

Śniadanie Wielkanocne 2014

W dniu 17 kwietnia 2014 r.- Wielki Czwartek; odbyło się uroczyste śniadanie Wielkanocne dla osób, które korzystają ze śniadań w Centrum Pielęgnacji Caritas. Po wystąpieniu Siostry Dyrektor, podopieczni w ramach wdzięczności ofiarowali Siostrze Pelagii bukiet kwiatów za opiekę, jaką nad nimi sprawuje i bezustanną pomoc.