Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

s. Jadwiga. Opublikowano w przetwarzanie danych

Celem niniejszego artykułu jest poinformowanie Państwa jakie dane zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie i do czego możemy je wykorzystywać. Wszystkie informacje zawarte w Klauzuli Informacyjnej mają znaczenie dla ochrony Państwa praw i wolności, dlatego prosimy abyście Państwo zapoznali się z treścią tego dokumentu.

 

Przetwarzając Państwa dane opieramy się o przepisy prawa, w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, jak również przepisach prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

Dane przetwarzane:

 

Przetwarzamy dane, które Państwo podają w ramach korzystania z usług świadczonych zgodnie z zadaniami i działalnością Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskej. Będą to najczęściej dane niezbędne do kontaktu z nami, np. Państwa imię i nazwisko i adres e-mail, przekazane przy pierwszym kontakcie z nasza placówką. Przetwarzamy dane osobowe, które Państwo sami dobrowolnie podają np. dane adresowe lub szczegółowe dane kontaktowe.

Po uzyskaniu odpowiedniej, pisemnej zgody, przetwarzamy również wizerunek osób (dzieci, niepełnosprawnych i innych), który jest utrwalany poprzez zdjęcia i nagrania video i umieszczany na stronie internetowej, Facebook, You Toube i inne, oraz prasie. Celem publikacji wizerunku jest zawsze udokumentowanie i informowanie o działalnosći  Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej.

Przetwarzamy również dane, które pozostawiają Państwo w ramach poruszania się po naszej stronie internetowej, m.in. te, które pozostawia się  w tzw. plikach cookies. 

 

 Informujemy, że na  terenie Centrum Pielęgnacji CDT prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących. W razie wątpliwości co do zakresu zbieranych danych przez te urządzenia, mogą Państwo zwrócić się do nas z pytaniem o zakres przetwarzanych danych.

Monitoring stosowany jest celu zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na obszarze monitorowanym, na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a i b ustawy o ochronie osób imienia z dn. 22 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2213).

Zapisy monitoringu mogą być przekazane uprawnionym organom i instytucjom państwowym, dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane są do momentu nadpisania, nie dłużej jednak niż 90 dni.

Informujemy, że nie posiadamy możliwości zidentyfikowania osób uwidocznionych w zapisach monitoringu, zatem w przypadku osób widocznych na monitoringu nie mają zastosowania zapisy art. 15, 16, 17, 18, 19 i 20 RODO.

 1) administratorem danych jest :Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. szosa Bydgoska 1a, tel: 56 674 44 01

Współadministrator: Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7/9, 87-100 Toruń

2) Inspektor Ochrony Danych : 

Inspektor ds. RODO Caritas Diecezji Toruńskiej

 

pani Dorota Kościńska

 

tel: 504 643 801

 

 

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją Pana/i praw może się Pan/i również kontaktować z współadministratorem mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,telefonicznie: 56 659 03 97  lub pisemnie na adres:  Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7/9, 87-100 Toruń

3) Dobrowolność podania danych

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, proszę jednak pamiętać, iż niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi wykonanie usługi w ramach naszej działalności lub uniemożliwi odpowiedź na Państwa zapytanie.

4) Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające, dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub cywilnego).

5) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do Państwa danych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania,

- żądania usunięcia Państwa danych osobowych w każdym czasie,

- żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach realizacji świadczonej usługi, mogą Państwo dodatkowo skorzystać z prawa przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Proszę pamiętać, że udzieloną zgodę na przetwarzanie mają Państwo prawo cofnąć w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każde z uprawnień wymienionych powyżej mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na nasz adres: Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7/9, 87-100 Toruń z dopiskiem "dane osobowe" lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.