Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze realizowane w domu podopiecznego skierowane są do osób, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności nie sa w stanie samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym oraz w społeczeństwie i wymagaja pomocy innych osób w szczególności w:

  1. czynnościach w zakresie opieki higieniczno – sanitarnej, np. kąpanie, zmiana pampersa, pomoc przy ubieraniu, zmiana bielizny pościelowej, słanie łóżka, układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów.
  2. czynnościach pielęgnacyjnych w zakresie zleconym przez lekarza, w tym min.: mierzenie temperatury, rozkładanie leków, oklepywanie, podawanie leków,
  3. czynnościach wspierających usługobiorcę, w tym: wyjście na spacer pomoc w dotarciu i powrocie do i z placówki medycznej, ośrodków wsparcia, urzędów; zgłaszanie potrzeb odbycia wizyty lekarskiej, badań laboratoryjnych, realizacja recept, realizacja innych czynności wynikających z indywidualnych zaleceń lekarskich,
  4. wykonywaniu innych czynności, których realizacja jest konieczna ze względu na dobro usługobiorcy np.: odwiezienie do szpitala, placówki służby zdrowia lub domu pomocy społecznej; asystowanie usługobiorcy i pomoc w dotarciu na cmentarz w przypadku zgłoszenia potrzeby wzięcia udziału w pogrzebie lub odwiedzaniu grobów najbliższych w związku ze Świętem Zmarłych,  
  5. pomocy w podtrzymywaniu kondycji psycho-fizycznej: podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, czytanie.