Wolontariuszem może być każdy-

Opublikowano w realizowane projekty

- wolontariat seniorów w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej

 

 Życie człowieka w wieku senioralnym kształtowane jest przez wiele czynników, wśród których ważne miejsce zajmuje jego wieloaspektowa aktywność. Prowadzona jest ona na rozmaitych polach, dotyczy różnych ludzi i wielu przestrzeni życiowego funkcjonowania człowieka. Interakcja z otoczeniem zewnętrznym, będąca wynikiem aktywności, pobudza do rozwoju i doskonalenia wszystkich sfer osobowości człowieka. Odbywa się ona poprzez podejmowanie zadań wśród ludzi oraz dla ich dobra. Powyższe zadanie polega na działaniach wolontariackich wykonywanych przez osoby w wieku senioralnym.

Zadania te skierowane jest głównie na prowadzeniu działań w obrębie porządkowym, tj. pomocy w sprzątaniu i utrzymaniu porządku w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, a także w różnych innych działalnościach naszej placówki, których jest wiele: pomoc dzieciom w nauce i zagospodarowaniu czasu wolnego, pomoc osobom bezdomnym oraz niepełnosprawnym w pokonywaniu codziennych trudności. Powierzone zadania nasi wolontariusze wykonują zgodnie z wykształceniem, zainteresowaniami oraz umiejętnościami, jakimi się odznaczają. 
Zadanie wykonywane jest w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7/9 w Toruniu.

Od wielu już lat osoby te pomagają nam podczas różnych zajęć oraz przedsięwzięć, poświęcając swój wolny czas na niesieniu pomocy innym osobom, które tego potrzebują, a także pomagają w naszej placówce w czynnościach porządkowych, aby mogła dobrze funkcjonować. Osoby te mają niespożyte pokłady dobrej woli i chęci niesienia pomocy, dzięki temu czują się potrzebne oraz zadowolone, ze mogą pomóc. Od kilku lat posiadamy grupę seniorów wolontariuszy, którzy chętnie pomagają w czynnościach porządkowych w naszej placówce. Zadania skierowane jest do osób w wieku senioralnym, które w sposób bezinteresowny będą pomagały w dbaniu o czystość i porządek oraz pomogą osobom bezdomnym, niepełnosprawnym oraz dzieciom.

Zakładanymi celami powyższego zadania są:
1. Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez pomoc w czynnościach porządkowych,
2. Integracja z innymi seniorami oraz podopiecznymi Centrum Pielęgnacji Caritas,
3. Chęć współpracy i niesienia pomocy innym,
4. Pomoc dzieciom w nauce i zagospodarowaniu czasu wolnego,
5. Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz bezdomnym w przezwyciężaniu codziennych trudności.

Dzięki czasowi wolnemu, jakim dysponują seniorzy nasza placówka będzie świadczyła swoje usługi w miłej i przyjaznej atmosferze oraz dzięki wniesionej pomocy podopieczni Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej będą mieli zaspokojone potrzeby społeczne.