Wolontariuszem może być każdy-

s. Jadwiga. Opublikowano w realizowane projekty

- wolontariat seniorów w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej

 Życie człowieka w wieku senioralnym kształtowane jest przez wiele czynników, wśród których ważne miejsce zajmuje jego wieloaspektowa aktywność. Prowadzona jest ona na rozmaitych polach, dotyczy różnych ludzi i wielu przestrzeni życiowego funkcjonowania człowieka. Interakcja z otoczeniem zewnętrznym, będąca wynikiem aktywności, pobudza do rozwoju i doskonalenia wszystkich sfer osobowości człowieka. Odbywa się ona poprzez podejmowanie zadań wśród ludzi oraz dla ich dobra. Powyższe zadanie polegało będzie działaniach wolontariackich wykonywanych przez osoby w wieku senioralnym. Zadania te skierowane będą głównie na prowadzeniu działań w obrębie porządkowym, tj. pomocy w sprzątaniu i utrzymaniu porządku w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, a także w różnych innych działalnościach naszej placówki, których jest wiele: pomoc dzieciom w nauce i zagospodarowaniu czasu wolnego, pomoc osobom bezdomnym oraz niepełnosprawnym w pokonywaniu codziennych trudności. Powierzone zadania nasi wolontariusze będą wykonywali zgodnie z wykształceniem, zainteresowaniami oraz umiejętnościami, jakimi się odznaczają. Osoby te w ramach zadania trzymają ciepły posiłek oraz możliwość skorzystania z usług świadczonych przez naszą placówkę.
Zadanie wykonywane będzie w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7/9 w Toruniu.

Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej od wielu lat zajmuje się szeroko rozumianą pomocą Od wielu już lat osoby te pomagają nam podczas różnych zajęć oraz przedsięwzięć, poświęcając swój wolny czas na niesieniu pomocy innym osobom, które tego potrzebują, a także pomagają w naszej placówce w czynnościach porządkowych, aby mogła dobrze funkcjonować. Osoby te mają niespożyte pokłady dobrej woli i chęci niesienia pomocy, dzięki temu czują się potrzebne oraz zadowolone, ze mogą pomóc. Od kilku lat posiadamy grupę seniorów wolontariuszy, którzy chętnie pomagają w czynnościach porządkowych w naszej placówce. Zadania skierowane jest do grupy 10 osób w wieku senioralnym, które w sposób bezinteresowny będą pomagały w dbaniu o czystość i porządek oraz pomogą osobom bezdomnym, niepełnosprawnym oraz dzieciom.

Zakładanymi celami powyższego zadania są:
1. Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez pomoc w czynnościach porządkowych,
2. Integracja z innymi seniorami oraz podopiecznymi Centrum Pielęgnacji Caritas,
3. Chęć współpracy i niesienia pomocy innym,
4. Pomoc dzieciom w nauce i zagospodarowaniu czasu wolnego,
5. Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz bezdomnym w przezwyciężaniu codziennych trudności.

Liczymy, że rezultaty realizacji powyższego zadania będą trwałe i w dużym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów. Dzięki czasowi wolnemu, jakim dysponują seniorzy nasza placówka będzie świadczyła swoje usługi w miłej i przyjaznej atmosferze oraz dzięki wniesionej pomocy podopieczni Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej będą mieli zaspokojone potrzeby społeczne.