Wolontariuszem może być każdy

Opublikowano w wolontaliat

Wolontariuszem może być każdy, kto chce bezinteresownie, bezpłatnie i dobrowolnie poświęcić trochę swojego czasu innym. Nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. W Centrum Pielęgnacji Caritas zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wnieść swój aktywny wkład w pracę naszej świetlicy, posługę chorym czy osobom niepełnosprawnym. Opiekunem woluntariatu jest p. Bartosz Mucharski. Osoby zainteresowane tą formą posługi mogą zgłosić się telefonicznie tel. 782531615 i umówić na spotkanie z p. Barkiem w celu omówienia warunków współpracy. W tekście umowy zamieszczonym poniżej zawarte są najważniejsze informacje.